Powrót

SYSTEM NAPRAWCZY ALSAN® - PŁYTA WARSTWOWA

Hydroizolacja oraz uszczelnienie płyt warstwowych i powłok wykonanych z blachy.

 • skutecznie zabezpiecza przed podciekaniem wody przy wszelkiego rodzaju podłożach
 • bardzo łatwa i trwała sczepność do podłoży metalowych
 • poprzez zastosowanie gruntów do odpowiednich podłoży, możliwość szerszego zastosowania produktu ALSAN® 770 TX
 • wyjątkowa przyczepność w przypadku łączenia metalu i membran bitumicznych
 • czas wiązania w przeciągu zaledwie 30 minut
 • prace renowacyjne mogą być przeprowadzane nawet przy zmiennej temperaturze i w trudnych warunkach pogodowych
 • elementy o złożonych kształtach mogą zostać uszczelnione w sposób bezspoinowy
 • aplikacja następuje na zimno
 • obróbkę w temperaturze od –5°C do 35°C
 • zastosowanie włókniny wzmacniającej zapewnia uszczelnienie także spękanych powierzchni
 • odporność na hydrolizę i alkalia; wysoka wytrzymałość nawet w przypadku stojącej wody
 • odporność na przerastanie korzeni
 • wysoka jakość i trwałość
 • odporność na deszcz po 30 min., całkowite utwardzenie po 45 min.
 • system mostkujący rysy

Hydroizolacja oraz uszczelnienie płyt warstwowych i powłok wykonanych z blach.

Wartstwy: Produkty Zużycie
Preparat gruntujący (tylko na powierzchnie metalowe) ALSAN® 104 lub 104 SPRAY 0,05 - 0,15 kg/m2
Pierwsza warstwa hydroizolacji ALSAN® 770 TX 1,7 – 2,0 kg/m2
Włóknina wzmacniająca ALSAN® VOILE P 1 mb
Druga warstwa hydroizolacji ALSAN® 770 TX 0,8 - 1,0 kg/m2
Warstwa wykończeniowa (opcjonalnie) ALSAN® 970 F (wykończenie barwne) 0,6 - 0,8 kg/m2
Katalizator ALSAN® 070 CATALYST dodawany do każdej żywicy w ilości 2%
Powrót