Powrót

WŁÓKNINA WZMACNIAJĄCA ALSAN® TOILE JDX

ALSAN® TOILE JDX jest włókniną wzmacniającą dylatacje w systemach ALSAN® FLASHING.

  • Powierzchnie betonowe
  • Balkony
  • Membrany bitumiczne

ALSAN® TOILE JDX układa się w miejscach przerw dylatacyjnych podłoża. Taśmę nakłada się na świeżo położoną warstwę żywicy i dociska tak aby była całkowicie nasączona żywicą. Taśmę należy rozkładać tak, aby unikać pofałdowań, załamań, czy tzw „rybich ust”. W miejscach nakładania się pasków taśmy układać je z ok. 5 cm zakładem. Na ułożoną taśmę nanieść dodatkową warstwę żywicy, tak żeby taśma była całkowicie zakryta.

Kod produktu Szerokość (cm) Długość (m) Jednostka
11567 20 10 Rolka

Nazwa ALSAN® TOILE JDX
Stan fizyczny welon z folii poliuretanowej i nietkanych włókien poliestrowych poliester/poliuretan/poliester
Waga 200 g/m2
Grubość (mm) 0,64
Powrót