Powrót

ŻYWICA POLIURETANOWA JEDNOSKŁADNIKOWA ALSAN® 600

ALSAN® 600 jest gotową do użytku, jednoskładnikową, wodoszczelną żywicą poliuretanową, przeznaczoną do wykonania warstwy wierzchniej pokryć dachowych oraz balkonów wraz z włókniną wzmacniającą. Odporna na działanie promieni UV. Zgodna z najwyższą kategorią obciążeń według ETAG 005. Opakowanie: puszka metalowa 5 kg lub
15 kg.

 • Trwale elastyczna
 • Łatwa do nałożenia
 • Może być stosowana na podłożu drewnianym, różnego rodzaju metalach, twardym PVC
 • Rozwiązanie systemowe zgodne z ETAG 005

System ALSAN® 600:

Systemy zgodne z ETAG 005


System 1:

z włókniną poliestrową ALSAN® FLEECE B 165 o właściwościach W3, P4, TH4, TL4 Nałożyć ok. 3,0 kg/m2 żywicy ALSAN® 600


System 2:

z włókniną szklaną ALSAN® GF o właściwościach W3, P4, TH4, TL4 Nałożyć ok. 2,0 kg/m2 żywicy ALSAN® 600


System 3:

bez wzłókniny wzmacniającej o właściwościach W2, P3, TH3, TL4 Nałożyć ok. 1,6 kg/m2 ALSAN® 600

System ALSAN® 600 wzmacniany np. włókniną ALSAN® FLEECE B 165, stosuje się do wykonania izolacji przeciwwodnej oraz hydroizolacji powierzchni balkonów.

Orientacyjne zużycie:

 • ALSAN® 600 - 0,8 kg/m2 na warstwę: w miejscach wklejania taśm wzmacniających
 • ALSAN® FLEECE 165 B / ALSAN® FLEECE B - 3,0 kg/m2 (włóknina nieperforowana)

Czas reakcji przy 23°C:

 • Odporność na deszcz: po około 4 godzinach
 • Ruch pieszy: po około 6 godzinach
 • Maksymalny czas przed dalszą obróbką wynosi 3 dni i po upływie tego czasu powierzchnię należy przygotować, stosując produkt do czyszczenia DILUANT V

 • ALSAN® 600 nakłada się przy pomocy pędzla lub wałka
 • W przypadku pap bitumicznych modyfikowanych (SBS) i membran PVC, należy powierzchnię uszorstnić
 • Powierzchnie z membrany TPO należy zagruntować preparatem szczepnym ALSAN® 103
 • W przypadku podłoża metalowego, rdzę i luźne elementy należy usunąć mechanicznie; po zastosowaniu gruntu do metalu ALSAN® 104 (możliwość stosowania na wszystkich rodzajach metali)
 • Podłoże betonowe gruntujemy ALSAN® 130 lub ALSAN® 140 (środki antyadhezyjne muszą zostać usunięte, mleczko cementowe musi zostać usunięte).
 • Pozostałe podłoża takie jak: płytki ceramiczne, drewno, twarde PVC (rama okienna), wymagają gruntowania ALSAN® 150
 • ALSAN® 600 wymaga gruntowania na wszystkich podłożach

Wyrób jest zgodny z Europejską Oceną Techniczną ETA 17/0974 - zgodny z ETAG 005 i jest oznakowany znakiem CE.

Nazwa: ALSAN® 600
Gęstość (przy 23°C) 1,19 g/cm3
Lepkość (przy 23°C) 5000 mPas
Zawartość cząstek stałych 80 %
Skala twardości Shore'a 42
Przepuszczalność pary wodnej (µ) 8022
Współczynnik Sd 19,3 m (3,0 kg/m2)
Przepuszczalność pary wodnej (µ) 5800
Współczynnik Sd 12,8 m (2,0 kg/m2)
Kolor RAL 7032, RAL 7040
Powrót