Powrót

ŻYWICA POLIURETANOWA ALSAN® FLASHING QUADRO

ALSAN® FLASHING QUADRO to gotowa do użytku, jednoskładnikowa, wodoszczelna żywica poliuretanowa, przeznaczona do detali, złączy i obróbek, odporna na działanie promieni UV. Zgodna z najwyższą kategorią obciążeń według ETAG 005.

Opakowania - metalowe puszki 5 kg.

 1. Produkt spełnia stawiane produktom izolacji płynnych następujące wymagania:
  • W3: przewidywany okres użytkowania 25 lat
  • P4: obciążenie użytkowe - specjalne: dachy-ogrody, dachy odwrócone, dachy zielone
  • TL4: najniższa temperatura na powierzchni krycia - 30ºC
  • TH4: najwyższa temperatura na powierzchni krycia 90ºC
  • S1 – S4 nachylenie dachu ( < 5% do > 30%)
 2. Elastyczny: bez konieczności gruntowania powierzchni na najczęściej występujących materiałach na budowie:
  • Bez gruntowania na powierzchni betonowej, podłożach drewnianych, podłożach bitumicznych, twardym PVC i podłożach metalowych
  • Przy zastosowaniu ALSAN® 103 możliwość nakładania na membranie TPO/FPO
  • Dostępny w kolorze ciemno- i jasnoszarym
 3. Przyjazny do aplikacji: prosty i szybki w zastosowaniu
  • Przyjazny w użytkowaniu produkt bez konieczności mieszania
  • Sprawdzone włókniny firmy Soprema dostępne w szerokościach: 20 / 25 / 30 / 35 cm
 4. Szybka aplikacja bez czasu przestoju
  • 1 krok: nałożenie materiału
  • 2 krok: ułożenie włókniny
  • 3 krok: ułożenie drugiej warstwy metodą „mokre na mokre”
 5. Bezpieczne uszczelnienie detali
  • Szczelne połączenie zapobiegające podciekaniu wody
  • Bardzo wytrzymały, niezawodny materiał
  • Trwale elastyczny i odporny na proces starzenia materiał
  • Odporny na działanie promieni UV, odporny na alkalia i warunki pogodowe
  • Zużycie ok 3 kg/m2

Systemy zgodne z ETAG 005:

 • System 1: z włókniną poliestrową ALSAN® o właściwościach W3, P4, TH4, TL4. Nałożyć ok. 3,0 kg/m2 żywicy ALSAN® FLASHING QUADRO
 • System 2: z siatką z włókna szklanego ALSAN® o właściwościach W3, P4, TH4, TL4. Nałożyć ok. 2,0 kg/m2 żywicy ALSAN® FLASHING QUADRO

ALSAN® FLASHING QUADRO stosuje się do:

 • Wykonanie hydroizolacji dachu płaskiego
 • Wykonanie szczelnych łączeń na izolacji bitumicznej
 • Łączenie różnych powierzchni w celu uzyskania ciągłości hydroizolacji na dachach i budynkach

Podłoża:

 • Papa bitumiczna modyfikowana (SBS)
 • Metal
 • Drewno
 • Papa
 • Podłoże betonowe
 • Twarde PVC

Orientacyjne zużycie:

 • W miejscach wklejania taśm wzmacniających ALSAN® FLEECE 165 P/ALSAN® FLEECE B wynosi 3,0 kg/m2 (perforacja we włókninie pozwala regulować zużycie materiału, perforacja winna być niewidoczna)
 • ALSAN FLEECE GF - 2,0 kg/m2
 • Dla powierzchni dachowej - od 2 do 3 kg/m2
 • Zużycie dla 10 cm włókniny (szerokość robocza uszczelnienia 12 cm) – min. 0,5 kg/mb
 • Zużycie dla 20 cm włókniny (szerokość robocza uszczelnienia 22 cm)  – min. 0,7 kg/mb

Czas reakcji przy 23°C:

 • Odporność na deszcz: po około 4 godzinach
 • Ruch pieszy: po około 6 godzinach
 • Maksymalny czas przed dalszą obróbką wynosi 72 godziny i po upływie tego czasu powierzchnię należy przygotować, stosując produkt do czyszczenia ALSAN®

ALSAN® FLASHING QUADRO nakłada się przy pomocy pędzla lub wałka na surowe podłoże (bez gruntowania na podłożu: papa bitumiczna modyfikowana (SBS), metal ( rdzę i luźne elementy należy usunąć mechanicznie; po zastosowaniu gruntu do metalu ALSAN® 104, możliwość stosowania na wszystkich rodzajach metali), drewno, papa podkładowa (jeżeli na stronie wierzchniej znajduje się folia termotopliwa to należy ją usnąć np. za pomocą gorącego powietrza), podłoże betonowe (środki antyadhezyjne muszą zostać usunięte, mleczko cementowe musi zostać usunięte), twarde PVC. Przed użyciem żywicę należy wymieszać. Należy nałożyć 2/3 żywicy pod włókninę, 1/3 na włókninę metodą „mokre na mokre”. Zakłady w miejscu zetknięcia się dwóch włóknin powinny wynosić min. 5 cm. Żywice nakładamy dodatkowo w miejscach styku zakładów.

ALSAN® FLASHING QUADRO nie powinien być nakładany dalej niż 5-10 mm poza włókninę wzmacniającą.

Wyrób jest zgodny z Europejską Aprobatą Techniczną ETA 17/0154 zgodną z ETAG 005 i jest oznakowany znakiem CE. Dokument jest przekazywany klientowi w momencie dostawy zamówionego towaru.

Nazwa: ALSAN® FLASHING QUADRO
Gęstość przy 23°C 1,19 g/cm³
Lepkość przy 23°C 7500 mPas
Zawartość cząstek stałych 85 %
Skala twardości Shore'a 42
Przepuszczalność pary wodnej µ 8022
Współczynnik Sd 19,3 m (3,0 kg/m²)
Współczynnik Sd 12,8 m (2,0 kg/m²)
Klasyfikacja ogniowa Broof (t1)
Reakcja na ogień Klasa E
Kolor RAL 7040, RAL 7012
Magazynowanie: 6 miesięcy w oryginalnych, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, pomieszczenia zacienione w temperaturze od +5 ºC do +35 ºC.


Zależność pomiędzy kategorią obciążenia użytkowego i odpornością na przebicie:

Kategoria obciążenia użytkowego Minimalna odporność
Przebicie dynamiczne Przebicie statyczne
P1 l1 L1
P2 l2 L2
P3 l3 L3
P4 l4 L4

Powrót

HYDROIZOLACJE ŻYWICZNE ALSAN®

Nasza gama płynnych hydroizolacji ALSAN® nadaje się do różnych zastosowań (od hydroizolacji parkingów po renowację płaskich dachów i balkonów oraz nietypowych uszczelnień) i ma wiele zalet, takich jak szybki proces wiązania i łatwość aplikacji. Aby w pełni wykorzystać nasze produkty ALSAN® i zapewnić sukces swojego projektu, należy wziąć pod uwagę poniższe 20 wskazówek ALSAN® , które nasi eksperci przygotowali dla całego procesu od przygotowania powierzchni po montaż.

przygotowanie powierzchni

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD PRODUKTY ALSAN®

 1. Odpowiednio przygotuj powierzchnię (kielnia, szlifowanie mleczka cementowego, usunięcie luźnych frakcji, kurzu, pyłu…).

 2. Usuń wszelkie ślady zanieczyszczeń, gruzu i zanieczyszczeń za pomocą przemysłowego odkurzacza. Powierzchnia musi być całkowicie sucha i wolna od luźnych frakcji.

 3. Za pomocą taśmy pokrytej folią PE wyznacz obszar, który ma być pokryty produktem ALSAN®.

LISTA KONTROLNA ALSAN® PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC

 1. Upewnij się, że rodzaj produktu i jego kolor odpowiadają potrzebom projektu.

 1. Sprawdź, czy produkty mają te same numery partii , aby pokryć całą powierzchnię

(szczególnie w przypadku systemów balkonowych: EASY, MEDIUM, LARGE).

 1. Upewnij się, że ilość produktu (kalkulując z nadmiarem od 5% do 15%) wystarczy na pokrycie całej powierzchni.

 2. Przygotuj wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria do montażu, takie jak szpachelka, pędzel, mieszadło mechaniczne, wałki malarskie, …

 3. Zbierz niezbędną siłę roboczą do wykonania zadania.

 1. Zawsze używaj odpowiednich PPE (środków ochrony osobistej;PPE, ang. Personal Protective Equipment).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO MIESZANIA

 1. Utwórz obszar do mieszania produktów. Użyj niezbędnych środków do zabezpieczenia powierzchni przed zachlapaniem.

 2. W przypadku produktów na bazie PMMA należy dokładnie wymieszać katalizator i żywicę.

 3. Mieszać jednorodnie przez co najmniej dwie minuty mieszadłem mechanicznym, pamiętając o wymieszaniu produktu z dna i krawędzi pojemnika.

 4. Unikaj zanieczyszczenia każdego ze składników katalizatorem pomiędzy kolejnymi porcjami produktu. Każde mieszanie z zawartością żywicy wraz z katalizatorem przyspieszy kolejną reakcję gotowej mieszaniny.

 5. Wyczyść mieszadło po każdym mieszaniu produktu

 1. Podczas mieszania zawsze używaj czystych pojemników.

 1. Zaschnięty materiał można łatwo wyjąć z plastikowego wiaderka. Wiaderko po wyczyszczeniu może być ponownie użyte.

ZASTOSOWANIE HYDROIZOLACJI ALSAN®

 1. Za pomocą wałka równomiernie rozprowadź żywicę w ilości wystarczającej do wtopienia wzmocnienia z włókniny. Natychmiast bez czasu przestoju metodą „mokre na mokre” pokryć zbrojenie taką ilością żywicy, aby uzyskać odpowiednią grubość.

 1. Usuń taśmę maskującą przed rozpoczęciem polimeryzacji żywicy.

 1. Natychmiast wyczyść narzędzia odpowiednim rozpuszczalnikiem, takim jak środek czyszczący ALSAN® 076 lub DILUANT V.

 1. Zabezpiecz dostęp do obszaru i odczekaj minimalny czas schnięcia wskazany w karcie technicznej przed ponownym otwarciem dla lekkiego ruchu pieszego.

zastosowanie hydroizolacji

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB