Powrót

ROZPUSZCZALNIKOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY ALSAN® 076

ALSAN® 076 to rozpuszczalnikowy środek czyszczący. Opakowanie: metalowe puszki - 5 kg, 10 kg i 30 kg.

  • wysokie właściwości odparowywujące
  • dobre właściwości myjąco-czyszczące

ALSAN® 076 służy do czyszczenia powierzchni z metalu I tworzyw sztucznych oraz czyszczenia, mycia narzędzi z metalu, które służą do wbudowania produktów ALSAN®.

ALSAN® 076 należy używać w odpowiednich rękawicach ochronnych. Ze względu na swe właściwości lotne, bezpośrednio po nałożeniu produktu na gąbkę lub szmatkę należy niezwłocznie rozpocząć proces czyszczenia.

Nazwa: ALSAN® 076
Czas reakcji co najmniej 30 minut (przy 23°C)
Gęstość 0,89 g/cm³ (przy 23°C)
Powrót