Powrót

ŻYWICA GRUNTUJĄCA PMMA ALSAN® 172

ALSAN® 172 jest szybkoschnącym środkiem gruntującym na bazie PMMA przeznaczonym do gruntowania powierzchni bitumicznych. Opakowanie: puszki metalowe - 5 kg i 10 kg.

  • zastosowanie przy niskich temperaturach
  • bezrozpuszczalnikowe
  • hydrolizo-alkalicznie odporna
  • szybkoschnąca
  • bardzo dobra przyczepność do asfaltu
  • lekka obróbka
  • elastyczny
  • tworzący powłokę

ALSAN® 172 jest szybkoschnącym środkiem gruntującym na bazie żywic PMMA przeznaczony do gruntowania powierzchni bitumicznych takich, jak podłoża asfaltowe, membrany bitumiczne (modyfikowane SBS, APP). W zastosowaniu z dalszymi powłokami systemów ALSAN® PMMA.

Żywica jest nakładana wałkiem lub pędzlem w ciężko dostępnych miejscach. Niezależnie od narzędzi, należy tyle materiału nałożyć, aby uzyskać jednolitą powłokę. Należy unikać zastoin żywicy. Po wyschnięciu należy sprawdzić powierzchnie, czy jest w całości pokryta żywicą, a braki należy uzupełnić.

Nazwa: ALSAN® 172
Gęstość 1.03 g/cm³ (23°C)
Lepkość 1000 mPas (23°C)
Przyczepność > 1.5 N/mm² zgodnie z EN 1542
Powrót