Powrót

ŻYWICA GRUNTUJĄCA PMMA ALSAN® 171

ALSAN® 171 jest szybkoschnącym środkiem gruntującym na bazie PMMA. Opakowanie: puszki metalowe - 5 kg i 10 kg.

  • szybkie i niezawodne wykonanie szczegółów połączeń ze zmianą podłoża
  • bezrozpuszczalnikowe
  • hydrolizo-, alkalicznie odporne
  • zabezpieczenie powtórnego zawilgocenia
  • szybki postęp prac
  • dobra przyczepność
  • lekka obróbka
  • częściowo elastyczny

ALSAN® 171 jest szybkoschnącym środkiem gruntującym na bazie PMMA przeznaczony do gruntowania podłoży, takich jak: beton, jastrych, podłoża drewniane i szczególnie asfaltowe, bitumiczne ( modyfikacja APP). Stosowany w miejscu styku różnych podłoży. W zastosowaniu z dalszymi systemami ALSAN® PMMA. Do gruntowania całopowierzchniowego należy zastosować ALSAN® 170, 172 lub 176 (zależne od podłoża i jego chłonności).

Żywica jest nakładana wałkiem lub w ciężko dostępnych miejscach pędzlem. Niezależnie od narzędzi, należy tyle nałożyć materiału, aby uzyskać jednolitą powłokę. Możliwie bez zastoin.

Nazwa: ALSAN® 171
Gęstość 1.00 g/cm³ (23°C)
Lepkość 1000 mPas (23°C)
Przyczepność > 1.5 N/mm² zgodnie z EN 1542
Powrót