Powrót

WARSTWA SCZEPNA ALSAN® 103

ALSAN® 103 jest jednokomponentowym środkiem sczepnym na bazie poliuretanu, przeznaczonym do gruntowania membran. Opakowanie: puszka metalowa - 1 kg.

  • łatwa obróbka
  • bardzo niskie zużycie
  • gotowa do użycia
  • bardzo dobra przyczepność

ALSAN® 103 jest jedno komponetową żywicą poliurethanową do zastosowania na membrany typu TPO/FPO i EPDM, do zastosowania wyłącznie dla kolejnych warstw żywic systemu ALSAN® PMMA.

Nakładanie następuję odpowiednim pędzlem lub wałkiem. Należy zwrócić uwagę, aby na całej powierzchni nie dochodziło do nadmiernego nałożenia produktu, przede wszystkim w narożnikach. ALSAN® 103 należy równomiernie rozprowadzić, a nadmiar usunąć.

Nazwa: ALSAN® 103
Gęstość 0,91 g/cm³ (23° C)
Lepkość 50 mPas (23° C)
Powrót