Powrót

PAPA PAROIZOLACYJNA MAMUT VAP ALU S3

MAMUT VAP ALU S3 jest papą paroizolacyjną zgrzewalną do podłoża, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi włóknina szklana i wkładka z folii aluminiowej. Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem, a spodnia strona folią termotopliwą.

MAMUT VAP ALU S3 jest papą paroizolacyjną w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

Wymiary rolki 10,0 x 1,0 m
Waga rolki 43 kg
Powrót