Powrót

PAPA PAROIZOLACYJNA SAMOPRZYLEPNA SOPRAVAP STICK ALU S16

SOPRAVAP STICK ALU S16 jest papą paroizolacyjną samoprzylepną do podłoża, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych oraz folii aluminiowej. Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem drobnoziarnistym, a spodnia strona samoprzylepna zabezpieczona jest usuwalną folią zabezpieczającą.

SOPRAVAP STICK ALU S16 jest samoprzylepną papą paroizolacyjną w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

Wymiary rolki 20,0 x 1,08 m
Waga rolki ok. 29 kg
Powrót

Stowarzyszenia

Cci
Dachy zielone
PKB