Powrót

PAPA PAROIZOLACYJNA ELASTOVAP

ELASTOVAP jest papą paroizolacyjną zgrzewalną do podłoża, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi włóknina szklana. Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem drobnoziarnistym, a spodnia folią termotopliwą.

ELASTOVAP jest papą paroizolacyjną we wszystkich dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

Wymiary rolki 10,0 x 1,0 m
Waga rolki ok. 32 kg
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB