Powrót

PAPA PAROIZOLACYJNA SAMOPRZYLEPNA SOPRAVAP STICK ALU KSD

SOPRAVAP STICK ALU KSD jest papą paroizolacyjną samoprzylepną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi włóknina szklana. Wierzchnia strona pokryta jest folią aluminiową zabezpieczona folią PET, a spodnia strona samoprzylepna zabezpieczona jest usuwalną folią zabezpieczającą.

SOPRAVAP STICK ALU KSD jest samoprzylepną papą paroizolacyjną w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, mocowanych mechanicznie, na podłożu z blachy trapezowej, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

Nazwa SOPRAVAP STICK ALU KSD
Osnowa włóknina szklana
Masa asfaltowa bitum modyfikowany elastomerem SBS
Grubość 1,1 mm (± 5%)
Strona wierzchnia folia aluminiowa i folia PET
Strona spodnia usuwalna folia zabezpieczająca
Zakład podłużny ≥ 80 mm
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż ≥ 500 N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek ≥ 300 N/50 mm
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż ≥ 2 %
Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek ≥ 2 %
Giętkość w niskiej temperaturze (MDV) ≤ -30 ºC
Giętkość w niskiej temperaturze (MLV) ≤ -30 ºC

Wymiary rolki* 25,0 x 1,0 m
Waga rolki ok. 25 kg
Pakowanie na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folią
* Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%.
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu.
W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 10ºC, minimum 12 godzin przed montażem.
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB