Powrót

PAPA FUNDAMENTOWA SOPRALENE FLAM JARDIN S4 S

SOPRALENE FLAM JARDIN S4 S jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi włóknina poliestrowa nietkana. Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem, a spodnia strona pokryta jest folią termotopliwą.

SOPRALENE FLAM JARDIN S4 S jest papą podkładową we wszystkich wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne. Jest drugą warstwą w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli.

Wymiary rolki 8,0 x 1,0 m
Waga rolki ok. 35 kg
Pakowanie na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folią
* Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu. W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB