Powrót

PAPA MOSTOWA EP 5 PERFORMA PL

EP 5 PERFORMA PL jest papą nawierzchniową termozgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi włóknina poliestrowa nietkana. Wierzchnia strona pokryta jest posypką z łupka mineralnego, a spodnia strona folią termotopliwą.

EP 5 PERFORMA PL jest papą nawierzchniową w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach wodochronnych na betonowych, żelbetowych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych i na innych niż płyty pomostów obiektów mostowych powierzchniach betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów np. parkingi, garaże. Jest papą nawierzchniową w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach dachowych, w tym pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni.

Nazwa: EP 5 PERFORMA PL
Osnowa włóknina poliestrowa nietkana
Masa asfaltowa bitum modyfikowany elastomerem SBS
Grubość ≥ 5,0 mm
Strona wierzchnia łupek mineralny
Strona spodnia folia termotopliwa
Zakład podłużny ≥ 80 mm
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 1100 ± 200 N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek 950 ± 150 N/50 mm
Wydłuż. przy maks. sile rozciąg. wzdłuż 50 ± 10 %
Wydłuż. przy maks. sile rozciąg. w poprzek 50 ± 10 %
Giętkość w niskiej temperaturze (MDV) -25 ºC
Giętkość w niskiej temperaturze (MLV) -25 ºC
Odporność na uderzenie (MLV) 2000 mm

Wymiary rolki* 8,0 x 1,0 m oraz 120,0 x 1,0 m
Waga rolki ok. 48 kg oraz 625 kg
Pakowanie na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folią
*Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%.
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu.
W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC, minimum 6 godzin przed montażem.
Powrót