Pod pojęciem papy podkładowej kryje się szeroka gama materiałów hydroizolacyjnych, które łączy fakt, że stanowią pierwszą warstwę układaną na podłożu – podkład pod kolejne materiały – i nie mogą być stosowane samodzielnie. Papy podkładowe znajdują zastosowanie w konstrukcjach dachów płaskich i stromych, zielonych, użytkowych i nieużytkowych, a także tarasach, balkonach, podłogach na gruncie czy fundamentach. Wszędzie tam pełnią funkcją zabezpieczającą przed przenikaniem wilgoci.

Papy podkładowe można podzielić w zależności od składu i zastosowanych materiałów, a także sposobu montażu. Do najbardziej cenionych należą obecnie nowoczesne papy z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, które sprawdzają się w każdych warunkach. Natomiast rodzaj osnowy warto dobrać do realiów, w jakich papa będzie użytkowana. Najwytrzymalsze są wzmocnienia z włókien poliestrowych często spotykane w papach termozgrzewalnych, natomiast kompozyt włókien szklanych i poliestrowych stosuje się w papach samoprzylepnych i do mocowania mechanicznego.

Cechy dobrej papy podkładowej 

By papa podkładowa dobrze pełniła swoją rolę, musi spełniać szereg istotnych kryteriów. Można wśród nich wyróżnić:

  • wodoszczelność;
  • wysoką trwałość – długi czas eksploatacji;
  • elastyczność – odporność na pęknięcie i rozerwanie;
  • przystosowanie do skrajnych temperatur występujących w naszym klimacie;
  • łatwość montażu;
  • brak negatywnego oddziaływania na środowisko w przypadku prawidłowego użycia.

Papy – zarówno podkładowe, jak i wierzchniego krycia – powinny także spełniać wytyczne zawarte w odpowiednich normach takich jak PN-EN 13707:2006 „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości” czy EN 13501-5 dotycząca odporności na działanie ognia. Warto przed zakupem sprawdzić te informacje w karcie produktu.

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB