Prawidłowa izolacja fundamentów ma ogromne znaczenie, ponieważ nie tylko zabezpiecza budynek przed ucieczką ciepła z wnętrza i zawilgoceniem, ale także wpływa na stateczność całej konstrukcji budynku, a co za tym idzie – jego bezpieczeństwo i trwałość. Jak zatem wykonać izolację ław fundamentowych krok po kroku? Podpowiadamy.

Pozioma i pionowa hydroizolacja fundamentów 

Pierwszym etapem izolowania fundamentów jest zawsze zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Hydroizolację fundamentów dzieli się na:

  • poziomą, chroniącą przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu – układa się ją na styku ścian i ław fundamentowych;
  • pionową – jej rodzaj zależy od poziomu wód gruntowych w danym miejscu.

Przeciwwodną izolację poziomą wykonuje się z samoprzylepnych lub termozgrzewalnych pap bitumicznych, a także folii izolacyjnych lub mas bitumicznych. Warto wiedzieć, że poza ochroną przed przenikaniem wody ma ona jeszcze inną funkcję – rozgranicza ławy i ściany fundamentowe, dzięki czemu można uniknąć pęknięć powstających podczas osiadania budynku. Z kolei izolacja pionowa powstaje z lekkiej masy bitumicznej, papy bądź zaprawy wodoszczelnej, a jej grubość dobiera się do panujących w miejscu budowy warunków.

Ocieplenie, czyli izolacja termiczna 

Po ułożeniu hydroizolacji nadchodzi czas na wykonanie izolacji termicznej fundamentów. W tym celu przykleja się do nich płyty styropianowe (mocowanie mechaniczne jest zabronione, by nie uszkodzić hydroizolacji). Najczęściej stosuje się płyty EPS, XPS lub PIR. Mają one niski współczynnik przewodzenia ciepła, są lekkie i trwałe, wytrzymałe na ściskanie, a rowkowanie ułatwia odprowadzanie wody. By ocieplenie było efektywne, płyty muszą tworzyć szczelną powierzchnię i idealnie przylegać do siebie oraz do warstwy hydroizolacyjnej. Trzeba zwrócić na to szczególną uwagę przy ich przyklejaniu.

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB