Powrót

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRADACH® HYDRO

SOPRADACH® HYDRO jest płytą termoizolacyjną z polistyrenu ekspandowanego EPS o obniżonej nasiąkliwości (hydrofobowe), bezpośrednio formowane w kształt i wymiary gotowej płyty. Powierzchnie górna i dolna są ryflowane, co ułatwia odprowadzanie wody.

Płyty SOPRADACH® HYDRO stosuje się jako izolacja termiczna ścian fundamentowych poniżej poziomu gruntu, posadzek o obciążeniu użytkowym do 45 kN/m2 wykonanych bezpośrednio na gruncie, podłóg na stropie w pomieszczeniach wilgotnych, pomieszczeń o dużej wilgotności np. chłodni, mroźni, myjni, stropów i dachów w tradycyjnym i odwróconym układzie warstw pod zabezpieczeniem powierzchni takimi jak dachy żwirowe, dachy zielone, ciągi piesze i jezdne.

Płyty SOPRADACH® HYDRO produkowane są w wymiarach 1250 x 615 mm (wymiar brutto), krawędzie są frezowane na zakład 15 mm. Wymiar netto płyty - 1235 x 600 mm.

Płyty SOPRADACH® HYDRO mogą mieć kontakt bezpośrednio z gruntem lub środowiskiem trwale obciążonym wodą bez dodatkowych zabezpieczeń. Poniżej poziomu gruntu nie wolno stosować łączników mechanicznych z uwagi na uszkodzenie warstwy hydroizolacji. Płyty należy kleić montażowo klejami nieszkodzącymi polistyrenowi. W strefie cokołowej, powyżej poziomu gruntu, płyty należy kleić klejami cementowymi i łącznikami mechanicznymi. W przypadku zastosowaniu produktu w systemie drenażu opaskowego, należy zapewnić drożność drenów (uwaga w kontakcie z gruntem strona płyty z grubymi kroplami tj. o głębokości 5mm) poprzez zabezpieczenie ich warstwą geowłókniny, flizeliny itp.

Nazwa: SOPRADACH® HYDRO
Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,034 W/mK
Reakcja na ogień E
Wytrzymałość na ściskanie CS(10)150
Stabilność wymiarowa Bardzo dobra
Powrót