Powrót

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRADACH® EPS 100 RE15 RE30

SOPRADACH EPS 100 RE15 RE30 jest płytą termoizolacyjną z polistyrenu ekspandowanego (spienianego) formowanego w bloki, a następnie ciętego.

Płyty SOPRADACH® EPS 100 RE15 RE30 stosuje się jako izolację termiczną w budownictwie o obciążeniu użytkowym do 30 kN/m2 (3,0 t/m²). Jako izolacja termiczna dachów płaskich, użytkowych i nieużytkowych, z wymaganą odpornością ogniową przekrycia dachu REI15 lub REI30

Płyty SOPRADACH® EPS 100 RE15 RE30 produkowane są w wymiarach 1000 x 1000, 2000, 2500, 3000 mm, krawędzie płyt są proste. Grubości płyt wynoszą od 100 do 300 mm, skokowo co 10 mm.

Płyty SOPRADACH® EPS 100 RE15 RE30 układa się na podłożu ściśle pasując krawędzie boczne. Płyty można układać luźno, kleić montażowo klejami nieszkodzącymi polistyrenowi lub mocować mechanicznie.

Nazwa: SOPRADACH® EPS 100 RE15 RE30
Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK
Reakcja na ogień E
Wytrzymałość na ściskanie CS(10)100
Stabilność wymiarowa Bardzo dobra
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB