Powrót

TILTEX

TILTEX® jest geokompozytem składającym się z dwóch warstw polipropylenowej nietkanej geowłókniny (350 g/m2 dla warstwy nośnej i 200 g/m2 dla warstwy wierzchniej), między którymi znajduje się mieszanina cementu z piaskiem. Całość jest utrzymywana we właściwym miejscu dzięki wykonywanemu w zakładzie procesowi intensywnego igłowania.

Dzięki połączeniu geowłókniny i specjalnych spoiw mineralnych, TILTEX® pozwala w bardzo szybki sposób, w ciągu kilkudziesięciu godzin, wykonać wzmocnienie podłoża, podbudowę dla wykonania konstrukcji żelbetowych oraz stanowi doskonałe uzupełnienie systemu membran bitumicznych COLPHENE BSW trwale wiążących się z betonem, będących hydroizolacją podziemnych części budowli metodą "blind side" oraz membran syntetycznych FLAGON.

TILTEX® zapewnia:

 • Szybki montaż
 • Łatwość dopasowania do podłoża
 • Niezawodność i wytrzymałość
 • Przyjazny dla środowiska
 • Trwałość

TILTEX® jest geokompozytem zawierającym mieszaninę piasku z cementem, osadzoną i zamocowaną między dwiema warstwami geowłókniny. Dostarczany w rolkach i nawadniany w miejscu montażu TILTEX® umożliwia uzyskanie płyty ze zbrojonego betonu o gładkiej i regularnej powierzchni do użycia w następujących zastosowaniach:

 • Kontrola erozji – zastosowanie na skarpach, w rowach i kanałach
 • Zabezpieczenie mechaniczne – zastosowanie jako zabezpieczenie geomembran lub jako zabezpieczenie tymczasowe
 • Beton podkładowo-wyrównawczy (chudy beton) / podpora zbrojenia
 • Podpora tymczasowa

W zależności od żądanego zastosowania i wymaganych właściwości należy dobrać masę cementu/piasku równą 7 kg/m2 lub 9 kg/m2 lub 10 kg/m2 lub
12 kg/m2.

TILTEX® należy rozwijać bezpośrednio na podłoże, w razie potrzeby stosując kotwy, i nawadniać, natryskując wodę:

 • Dla maty TILTEX® 7 kg/m2 należy zastosować ok. 3,5 l/m2
 • Dla maty TILTEX® 9 kg/m2 należy zastosować ok. 4,5 l/m2
 • Dla maty TILTEX® 10 kg/m2 należy zastosować ok. 5 l/m2
 • Dla maty TILTEX® 12 kg/m2 należy zastosować ok. 6 l/m2

Podane ilości są orientacyjne i zależą od warunków atmosferycznych, ponieważ produkt powinien pozostawać nawilżony przez co najmniej 48 godzin. Podczas utwardzania mieszanina piasku z cementem wchodzi w reakcję i twardnieje, w wyniku czego powstaje cienka płyta betonowa. Obecność igłowanych włókien sztucznych w geowłókninie zapewnia doskonałą wytrzymałość mechaniczną.

Po wystawieniu geokompozytu TILTEX® na działanie promieniowania UV, okrywająca geowłóknina ulegnie rozkładowi, umożliwiając uzyskanie gładkiej powierzchni z szarego betonu.

Nazwa: TILTEX 7 TILTEX 9 TILTEX 10 TILTEX 12
Grubość (mm)* 7,00
(±1mm)
9,00
(±1mm)
10,00
(±1mm)
12,00
(±1mm)
Masa powierzchiowa (kg/m2)* 7,55
(± 10%)
9,55
(± 10%)
10,55
(± 10%)
12,55
(± 10%)
Odporność na przebicie statyczne (CBR) (N) ≥ 3000
Klasa reakcji na ogień* B-s1, d0
*po nawodnieniu

Wymiary rolek* 20 mb / 5 m – 20 mb / 2,5 m – 5 mb / 1 m
* rolki są pakowane pojedynczo. Rolki o szerokości 5 m i 2,5 m posiadają jednorazowy pasek do podnoszenia. Rolki o szerokości 1 m są układane na palecie.

Powrót