Geokompozyt

TILTEX

TILTEX® jest geokompozytem składającym się z dwóch warstw polipropylenowej nietkanej geowłókniny (350 g/m2 dla warstwy nośnej i 200 g/m2 dla warstwy wierzchniej), między którymi znajduje się mieszanina cementu z piaskiem. Całość jest utrzymywana we właściwym miejscu dzięki wykonywanemu w zakładzie procesowi intensywnego igłowania.