Powrót

PAPA PAROIZOLACYJNA SOPRAVAP ACTIVA 2

SOPRAVAP ACTIVA 2 jest papą paroizolacyjną zgrzewalną do podłoża, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi welon z włókien szklanych oraz folii aluminiowej. Wierzchnia i spodnia strona pokryta jest wysokomodyfikowanymi pasami bitumu i folii termotopliwej.

SOPRAVAP ACTIVA 2 jest zgrzewalną papą paroizolacyjną w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

Nazwa SOPRAVAP ACTIVA 2
Osnowa welon z włókien szklanych oraz folia aluminiowa
Masa asfaltowa bitum modyfikowany elastomerem SBS
Grubość 4,2 mm (± 5%)
Strona wierzchnia wysokomodyfikowane pasy bitumu i folia termotopliwa
Strona spodnia wysokomodyfikowane pasy bitumu i folia termotopliwa
Zakład podłużny ≥ 80 mm
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż ≥ 600 N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek ≥ 400 N/50 mm
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż ≥ 2,5 %
Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek ≥ 2,5 %
Giętkość w niskiej temperaturze (MDV) -20 ºC
Giętkość w niskiej temperaturze (MLV) -20 ºC
Odporność na uderzenie (MLV) ≥ 300 mm

Wymiary rolki* 7,5 x 1,0 m
Waga rolki ok. 34 kg
Pakowanie na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folią
* Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%.
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu.
W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC, minimum 12 godzin przed montażem.
Powrót