Powrót

USZCZELNIACZ BITUMICZNY ALSAN® MASTIC 2200

Uszczelniacz bitumiczny ALSAN® MASTIC 2200 to niesieciowany silanem uszczelniacz na bazie kauczuku syntetycznego plastyfikowanego bitumem.

  • Bardzo spójna, pozwalająca na aplikację warstw o odpowiedniej grubości i przystosowująca się do powierzchni o nieregularnych kształtach
  • Doskonała odporność na działanie wysokich temperatur
  • Wysoka elastyczność i wodoodporność
  • Szybkie wysychanie

Uszczelniacz bitumiczny ALSAN® MASTIC 2200 jest stosowany jako dodatek do hydroizolacji bitumicznych jako masa szpachlowa, doszczelniająca i wypełniająca spoiny. Jest kompatybilny z produktami bitumicznymi (membrana hydroizolacyjna, gonty, papa modyfikowana SBS i inne). ALSAN® MASTIC 2200 jest używany wyłącznie na zewnątrz.

Przed aplikacją należy upewnić się, że powierzchnie są czyste, suche, jednorodne i wolne od wszelkich zanieczyszczeń (oleje i smary, kurz i luźne lub kruche cząstki). Należy usunąć mleczko cementowe. ALSAN® MASTIC 2200 można nakładać na lekko wilgotne powierzchnie.

Równomiernie nanieść ALSAN® MASTIC 2200. Wycisnąć ALSAN® MASTIC 2200 w szczelinę, aby wypełnić szczelinę, upewniając się, że przylega ona do boku szczeliny. Unikaj uwięzienia powietrza. Narzędzie mocno przylega do boków złącza, aby zapewnić dobrą przyczepność.

Czas wiązania od 4 do 24 godzin w zależności od warunków zewnętrznych i szerokości spoiny. Naboje 310 ml są używane ze standardową wyciskarką do kartuszy.

12 miesięcy od daty produkcji, jeśli jest przechowywany w nieuszkodzonym oryginalnym i nieotwieranym opakowaniu. Przechowywać w suchych warunkach i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w temperaturach od + 10 ° C do + 35 ° C.

Nazwa: ALSAN® MASTIC 2200
Baza chemiczna Kauczuk syntetyczny plastyfikowany bitumem
System utwardzania Brak
Gęstość ~ 1,1 (kg / l)
Temperatura zapłonu 27 °C
Penetracja stożkiem 175 ±25 1/10 mm
Spływalność 0 mm
Temperatura pracy Od -20 °C do +80 °C
Temperatura aplikacji Od + 5 °C do + 40 °C
Powrót